Wprowadzenie

Wszystkei modele kamer samochodowych VIOFO poza modelami z rodziny A129 PLUS mają funkcję buforowanego trybu parkingowego.

Kamery te posiadają 3 opcje działania trybu parkingowego: detekcja zdarzeń, nagrywanie poklatkowe (time lapse) oraz nagrywanie z obniżoną jakością (low bitrate). Funkcja buforowania dostępna jest dla opcji automatycznej detekcji zdarzeń (Auto Event Detection).

buforowany tryb parkingowy

Czym jest buforowany tryb parkingowy?

Funkcja buforowania to rewolucyjna zmiana w istniejącym trybie parkingowym. Polega ona na nagrywaniu przez kamerę materiału wideo w pamięci podręcznej. Jeśli zostanie wykryte zdarzenie, fragment materiału wideo obejmujący moment przed i po zdarzeniu jest zapisywany na karcie pamięci. Jeżeli żadne zdarzenie nie zostanie wykryte, nie zostanie zapisane żadne nagranie.


W jaki sposób wykrywane jest zdarzenie?

Zarówno G-Sensor (czujnik wstrząsów), jak i funkcja rozpoznawania ruchu mogą wykryć zdarzenie i aktywować nagrywanie.

G-Sensor wykrywa wstrząsy lub drgania w celu zabezpieczenia bieżącego nagania. Funkcja detekcji ruchu reaguje, gdy wykryje ruch obiektów poruszających się w polu widzenia obiektywu kamery.


Jakie są zalety buforowanego trybu parkingowego?

Funkcja ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników. Rozwiązanie to pozwala na szybkie odnalezienie kluczowego nagrania, bez konieczności przeszukiwania całego materiału wideo nagranego podczas postoju. Dzięki buforowanemu trybowi parkingowemu, kamera Viofo nagra materiał wideo obejmujący 15 sekund przed i 30 sekund po zdarzeniu.


Jaka jest różnica pomiędzy buforowanym trybem parkingowym, a funkcją detekcji ruchu?

Funkcja detekcji ruchu (występująca w ustawieniach kamery jako opcja Detekcja ruchu) jest oddzielnym rozwiązaniem od opcji detekcji zdarzeń w trybie parkingowym kamery.
Opcja ta polega na wykrywaniu ruchu przed obiektywem kamery i rozpoczynaniu nagrywania. Jeśli ruch nie nastąpi przez 60 sekund, nagrywanie jest zatrzymywane, a kamera ponownie przechodzi w tryb detekcji. Funkcja ta działa autonomicznie od trybu parkingowego (tj. w trybie jazdy).

Funkcja trybu parkingowego uruchamiana jest podczas postoju pojazdu. Kamera za pomocą adaptera bądź braku wykrywania wstrząsów/ruchu automatycznie przechodzi w tryb parkingowy. Funkcja buforowania dostępna jest po wybraniu opcji Auto Event Detection (auomatyczne wykrywanie zdarzeń) w ustawieniach trybu parkingowego.Gdzie znaleźć nagrane pliki?

Nagrania można znaleźć w folderze DCIM\Movie na karcie pamięci. Pliki pochodzące z trybu parkingowego oznaczone są literą P: nagrania z przedniej kamery będą posiadać nazwę kończącą się na PF, a nagrania z tylnej/wewnętrznej kamery będą mieć nazwę kończącą się na PR. Jeśli kamera zarejestrowała wstrząs, nagranie zostanie zabezpieczone przed nadpisaniem i znajdzie się w folderze RO.Jak włączyć funkcję buforowanego trybu parkingowego?

 1. W ustawieniach kamery przejdź do opcji Tryb parkingowy, a następnie wybierz opcję Auto Event Detection (automatyczne wykrywanie zdarzeń). Tylko ta opcja trybu parkingowego zawiera funkcję buforowania, podczas pozostałych (time lapse i low bitrate) kamera nagrywa non-stop.
 2. Ustaw czułość G-Sensora: przejdź do ustawień kamery i wybierz opcję Parking G-Sensor. Zmień poziom czułości według potrzeby. Sugerowane jest ustawienie G-Sensora w najwyższej czułości, w celu wykrycia każdego wstrząsu.
  Ustaw czułość detekcji ruchu: w ustawieniach kamery wybierz opcję Parking Motion Detection. Zmień poziom czułości według potrzeby. Sugerowane jest ustawienie czułości wykrywania ruchu na niską, w celu niedopuszczenia do wzbudzenia detektora przez np. deszcz lub wiatr.
 3. Upewnij się, że kamera posiada wersję firmware (oprogramowania), która zawiera funkcję buforowanego trybu parkingowego. Wersję oprogramowania można sprawdzić w ustawieniach kamery pod pozycją Wersja oprogramowania. Jeśli numer wersji jest niższy, należy zaktualizować oprogramowanie.

buforowany tryb parkingowy


Które kamery obsługują tryb parkingowy z buforowaniem?

Lista modeli:

 • A119 V3 obsługuje buforowanie 15s
 • A119 Mini obsługuje buforowanie 15s
 • A129 DUO obsługuje buforowanie 15s
 • A129 DUO IR obsługuje buforowanie 15s
 • A129 PRO obsługuje buforowanie 15s
 • T130 obsługuje buforowanie 5s
 • A229 obsługuje buforowanie 15s
 • A139 obsługuje buforowanie 15s
 • A139 Pro obsługuje buforowanie 15s
 • WM1 obsługuje buforowanie 5s

Kamery, które nie obsługują trybu parkingowego z buforowaniem:

Lista modeli:

 • A129 PLUS brak obsługi
 • A129 PLUS IR brak obsługi
Kamery samochodowe VIOFO to nowoczesność stabilność funkcjonalność perfekcja wykonania najwyższa jakość .


Opinie klientów